kreativitetsbureauet.dk

www.krebu.dk

 

Positiv Psykologi.

Det er egentlig meget nemt: Prøv hver aften at nævne tre positive ting du har oplevet i dag. Hjernen vil efter få dage begynde at fokusere på det positive og sætte de (uundgåelige) negative sider i baggrunden.  Det handler ikke om at fortrænge, men om at få overskud til at tage hånd om de negative sider.

 

Martin Seligman opdeler de positive styrker alle mennesker har i seks kernedyder:

Visdom og viden, Mod og tapperhed, Medmenneskelighed, Retfærdighed, Selvbeherskelse og Transcendens

 

Disse seks kernedyder kan igen opdeles i 24 positive styrker:

 

Visdom og viden

Nysgerrighed/Interesse for verden

Kærlighed til læring

Dømmekraft/Kritisk tænkning/et åbent sind

Opfindsomhed/Originalitet/Praktisk intelligens/behændighed

Perspektiv

Mod

Tapperhed

Vedholdenhed/arbejdsomhed/flid

Integritet/Ægthed/Ærlighed

Medmenneskelighed

Venlighed og gavmildhed

At elske og tillade sig selv at blive elsket

Retfærdighed

Medborgerskab/Pligt/teamwork/loyalitet

Fairness og rimelighed

Lederskab

Selvbeherskelse

Mådehold

Selvkontrol

Klog forsigtighed/Påpasselighed/varsomhed

Ydmyghed og beskedenhed

Transcendens

Værdsættelse af skønhed og dygtighed

Taknemmelighed

Håb/Optimisme/fremtidsorientering

Spiritualitet/oplevelse af formål/Tro/Religiøsitet

Tilgivelse og nåde

Indstillet på leg og humor

Veloplagthed/Lidenskab/Begejstring

 

Du kan en masse – 24 historier positive historier. Positiv psykologi i børnehøjde.

 

I bogen Du kan en masse er de 24 styrker oversat til børnesprog, dvs. der er en kort historie med billeder om bamsen Albert, der demonstrerer, hvordan han bruger den pågældende styrke. Efter at have læst historien kan man have en dialog om det der sker i historien og efterfølgende lave en af de lege, der gives inspiration til bagerst bogen.