kreativitetsbureauet.dk

www.krebu.dk

Fagbladet BØRN&UNGE, der har et  oplag på 65.000 har læst boget og har interviewet Gitte Frigaard om positiv psykologi. Det kom der følgende artikel ud af:

 

Positiv psykologi: Fokuser på børns styrker

 

11-05-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogen ’Du kan en masse’ af pædagog Gitte Frigaard skal hjælpe pædagoger med at flytte fokus til børns styrker, for det giver selvværd og opbygger lyst til læring.

 

Af Lene Søborg

 

Det var et kursus i positiv psykologi og en masse anerkendelse, der satte gang i Gitte Frigaards kreativitet. Bagefter turde hun skrive og udgive en bog med 24 historier, der handler om 24 styrker hos børn, for eksempel nysgerrighed, åbenhed og omtanke. Til hver styrke hører et klistermærke, der kan sættes ind i barnets eget ’duelighedshæfte’, samt en pædagogisk aktivitet.

 

Hvorfor er din bog vigtig?

»I positiv psykologi er der fokus på det meningsfulde og fremadrettede. Der tages udgangspunkt i det, der fungerer. På den måde flyttes fokus væk fra det, som ikke fungerer. Barnet oplever, at negative sider nedtones, mens de positive sider blomstrer.«

 

»Når vi som pædagoger ser problemer hos barnet fremfor at se ressourcerne, risikerer vi kun at se problemerne. Når man arbejder med ressourcerne, finder man derimod flere og flere ressourcer hos barnet. Ved at styrke barnets ressourcer opbygges lysten til læring og selvværd, hvor­imod man som fejlfinder opbygger frustration og mindre selvværd.«

 

Hvorfor skal børn belønnes med klistermærker?

»Ligesom voksne har børn også brug for belønning og anerkendelse for deres ’arbejde’, og det kan godt være et klistermærke. Mange pædagoger bruger i dag klistermærker, for eksempel til at motivere børn til at smide bleen.«

 

»I den ene af de børnehaver, jeg arbejder i, har de i et stykke tid arbejdet med børnenes styrker. De har læst bogen, lavet aktiviteter, der har passet til styrken, og så har børnene til sidst fået et klistermærke. Det har gjort børnene mere bevidste om styrkerne.«

 

»Nogle af børnene har selv gjort opmærksom på, at de har brugt styrken. For eksempel udforskede et barn et muldvarpeskud og gjorde bagefter opmærksom på, at han havde været nysgerrig og burde have sit klistermærke.«

 

Er positiv psykologi ikke yt?

»Nej. Flere kommuner beder deres institutioner om at arbejde med emnet. At arbejde med positiv psykologi udelukker ikke, at man kan tage nej-hatten på, og at man ikke skal have fat i ’lorten’. Men det betyder, at man skal se de muligheder, der findes, ellers hænger man fast i det negative.«

 

»Det er for eksempel vigtigt at se mulighederne i daginstitutionerne trods nedskæringer, for ellers bliver folk stressede og går ned med flaget. Vi skal naturligvis protestere, men som pædagoger har vi en forpligtigelse til at arbejde positivt med de børn, som vi har under vores vinger.«

--------------------------------------------------------------------------------

 

Om bogen

’Du kan en masse’ – 24 positive historier. Positiv psykologi i børnehøjde’ af Gitte Frigaard og Lars Frigaard.

 

Hvem er forfatteren?

 Gitte Frigaard er uddannet pædagog. Hun har arbejdet med fysisk og psykisk handicappede voksne på en børnepsykiatrisk afdeling, og i vuggestue og børnehave. Siden 2007 har hun arbejdet som ressourcepædagog i Sønderborg kommune.

 

| Senest opdateret 11-05-2015 |

http://www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge/nyheder/positiv_psykologi_fokuser_paa_boerns_styrker?opendocument#