kreativitetsbureauet.dk

www.krebu.dk

 

Ideer til, hvordan man kan arbejde med bogen:

 

1. Udvælg et barn, eller en gruppe af børn til et forløb med styrkerne. Personligt har jeg det bedst med, at arbejde med børnene i små grupper. I kan godt have alle børnene på stuen, i gang med samme styrke på en gang. I kan også udvælge enkelte børn, som har særligt behov for at arbejde med en bestemt styrke.

 

2. Find et uforstyrret sted, hvor I kan fordybe jer.

 

3. Udvælg en styrke, der skal arbejdes med. Personligt ville jeg ikke arbejde med alle 24 styrker på en gang, det ville være for mange ting, for mig. Jeg ville udvælge styrker, ud fra børnenes behov, og arbejde med disse i en periode. Senere ville jeg, ud fra børnenes behov, vælge andre styrker.

 

4. Udvælg kapitlet, som passer til den valgte styrke. Lav dialogisk læsning. Hold pauser, spørg ind til historien. Lad børnene stille spørgsmål undervejs. Når I har læst et kapitel, lad børnene fortælle, hvad kapitlet handlede om. Snak om kapitlets styrke, og hvad det betyder.

 

5. Sy en stofpose, eller køb en æske, til at gemme en ting i. Den valgte ting, skal bruges så børnene kan se, hvilken aktivitet, de skal lave i forbindelse med kapitlet.

 

6. Find en ting, der kan illustrere den aktivitet, I skal lave. Den valgte ting, skal bruges, så børnene kan få visualiseret, hvilken aktivitet, det drejer sig om.  Bag i bogen, kan man finde ideer til ting til posen. Gem den valgte ting i posen. Find den frem. Når posens indhold er afsløret for børnene, fortæl dem så, hvad I skal lave.

 

7. Bag i bogen kan I finde ideer for aktiviteter med de forskellige styrker. Dette som inspiration til jeres egen ideer.

 

8. Afslut aktiviteten med at snakke med børnene om forløbet. Ros og anerkend, hver enkelt for det, de har lavet under aktiviteten.